+45 76 98 23 00

Levende materiale

Træ er et levende materiale, der afgiver eller optager fugt fra omgivelserne. Efter en periode vil træet have indstillet sig på en ligevægtsfugtighed, som er afhængig af den relative fugtighed samt temperatur i det pågældende rum. Når træ optager fugt vil det udvide sig og ved afgivelse vil det svinde.

Træet til vores trapper er altid nedtørret til 8 -10 % træfugt. Det svarer til en relativ luftfugtighed på mellem ca. 40 – 50 %. Normalt anbefales der en relativ luftfugtighed på omkring 45 % i huset. Om sommeren kan den godt stige lidt, dog helst ikke over 60 – 65 %. Det kan være vanskeligt at styre den om sommeren, hvor fugtigheden udenfor er højere.

Luftfugtighed kan afhænge af flere forskellige faktorer bl.a. opvarmning, beliggenhed og ventilation. Jo højere temperatur jo mere vand kan luften indeholde. Når kold luft kommer ind i huset og opvarmes, bliver luften mere tør. Derved vil træet afgive fugten, som derved vil betyde at træet svinder, og der kan opstår svindrevner eller fuger i træet.

At træet udvider/svinder sig eller andre fugtbetingede deformationer er ikke omfattet af vores garanti.

De fleste nye huse bliver bygget med ventilationssystemer. Det kan resultere i at den relative luftfugtighed bliver lavere end huse uden ventilationssystemer. Alt træ i huset vil blive påvirket af dette eksempelvis trægulv, træloft, dørgerigter, trapper og bordplader i træ mm. Vi vil derfor anbefale at bruge ventilationssystemer med central fugtstyring.